Vichemic

Trichloroetylen: Właściwości, Zastosowania i Zagrożenia

Trichloroetylen, również znany jako trójchloroeten, jest związkiem chemicznym z grupy chloroalkenów. Jego struktura chemiczna składa się z trzech atomów chloru połączonych z atomem węgla podwójnym wiązaniem. Substancja ta była szeroko stosowana w przemyśle, ale jej używanie zostało ograniczone z powodu ryzyka dla zdrowia i środowiska. Właściwości fizyczne i chemiczne: Trichloroetylen jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym,

READ MORE