Vichemic

Trichloroetylen: Odkrywamy tajemnice tego wszechstronnego związku

Trichloroetylen (TCE) to organiczny związek chemiczny o wzorze chemicznym C2HCl3. Jest to bezbarwna, niepalna ciecz o charakterystycznym zapachu. Wrze w temperaturze 87 °C i słabo rozpuszcza się w wodzie, natomiast dobrze w etanolu, eterze dietylowym i benzynie. Trichloroetylen jest szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu, w tym: Trichloroetylen jest również stosowany do produkcji niektórych leków

READ MORE