Vichemic

Octan Magnezu – Właściwości, zastosowanie i bezpieczeństwo

Octan Magnezu, oznaczany również jako (CH3COO)2Mg • 4H2O, to związek chemiczny o wzorze sumarycznym (CH3COO)2Mg • 4H2O i masie molowej 214,46 g/mol. Jest powszechnie stosowany w różnych branżach, takich jak przemysł włókienniczy, druk na tekstyliach, medycyna i wiele innych. W tym artykule dowiemy się więcej o właściwościach, zastosowaniu i bezpieczeństwie octanu magnezu. Właściwości Octan Magnezu

READ MORE