Sodu mrówczan: Właściwości, Zastosowanie i Bezpieczeństwo

Sodu mrówczan, znany również jako sodium formate, jest związkiem chemicznym o formule HCOONa i masie molowej 68,01 g/mol. Jest solą sodową kwasu mrówkowego i ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach. W tym artykule przeanalizujemy właściwości sodu mrówczanu, jego zastosowanie oraz zapewnimy informacje na temat bezpieczeństwa jego użytkowania.

Właściwości sodu mrówczanu

Sodu mrówczan występuje w postaci białego krystalicznego proszku o gęstości 1,92 g/cm3 przy temperaturze 20°C. Posiada temperaturę topnienia wynoszącą 253°C. Rozpuszczalność sodu mrówczanu wynosi 550 g/l, a jego gęstość nasypowa to 635 kg/m3. Substancja ta jest nierozpuszczalna w wodzie w ilości mniejszej niż 0,005%.

Poniżej przedstawiamy tabelę z podsumowaniem wybranych właściwości sodu mrówczanu:

WłaściwośćWartość
Gęstość1,92 g/cm3 (20°C)
Temperatura topnienia253°C
Wartość pH7,0 – 8,5 (50 g/l, H₂O, 20°C)
Gęstość nasypowa635 kg/m3
Rozpuszczalność550 g/l
Substancje nierozpuszczalne≤ 0,005%

Zastosowanie sodu mrówczanu

Sodu mrówczan znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach. Jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji kwasu mrówkowego, kwasu szczawiowego oraz proszku ubezpieczeniowego. Ponadto, jest stosowany jako odczynnik do oznaczania fosforu i arsenu, a także jako środek dezynfekujący i zaprawiający.

Jest również używany jako środek konserwujący o działaniu moczopędnym. Sodu mrówczan jest półproduktem do produkcji kwasu mrówkowego i kwasu szczawiowego, które mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Bezpieczeństwo użytkowania sodu mrówczanu

Podczas korzystania z sodu mrówczanu należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia związane z tym związkiem chemicznym są częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin związanych z sodem mrówczanem obejmują czaszkę i skrzyżowane piszczele. Jeśli substancja ma również działanie żrące, dodatkowo umieszcza się piktogram z wykrzyknikiem. Jeśli substancja może powodować uczulenie dróg oddechowych, dodatkowo umieszcza się piktogram z wykrzyknikiem.

Ważne jest również przestrzeganie odpowiednich zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania sodu mrówczanu, takich jak unikanie kontaktu z oczami i skórą, noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej oraz przechowywanie substancji w odpowiednich warunkach.

Podsumowanie

Sodu mrówczan, znany również jako sodium formate, jest używany do produkcji kwasu mrówkowego, kwasu szczawiowego i proszku ubezpieczeniowego. Posiada wiele zastosowań w przemyśle, w tym jako odczynnik do oznaczania fosforu i arsenu, środek dezynfekujący i zaprawiający. Jest również używany jako środek konserwujący o działaniu moczopędnym. Podczas użytkowania sodu mrówczanu należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Zwróć uwagę na to, że powyższy artykuł zawiera informacje ogólne na temat sodu mrówczanu i nie zastępuje profesjonalnej porady lub instrukcji. Przed użyciem sodu mrówczanu, należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, specyfikacjami i dostarczonymi informacjami bezpieczeństwa.