Rozpuszczalnik Ftalowy: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Rozpuszczalnik ftalowy jest powszechnie stosowany w przemyśle farb i lakierów jako rozpuszczalnik bazowy. Jest to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, która ma wiele zastosowań przemysłowych. W tym artykule dowiesz się więcej o rozpuszczalniku ftalowym, jego właściwościach, zastosowaniach i oznakowaniu.

Właściwości rozpuszczalnika ftalowego

Rozpuszczalnik ftalowy ma wiele charakterystycznych właściwości, które sprawiają, że jest tak popularny w przemyśle. Oto niektóre z głównych właściwości rozpuszczalnika ftalowego:

  • Stan skupienia: Ciecz
  • Kolor: Bezbarwny
  • Punkt wrzenia: 55-140°C
  • Temperatura zapłonu: >31°C
  • Gęstość w 20°C: 0,690 – 0,810 g/cm3
  • Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny

Zastosowania rozpuszczalnika ftalowego

Rozpuszczalnik ftalowy jest szeroko stosowany w przemyśle farb i lakierów jako rozpuszczalnik bazowy. Stanowi również surowiec do produkcji innych kompozycji rozpuszczalnikowych wykorzystywanych w przemyśle farb i lakierów. Dzięki swoim właściwościom rozpuszczalnym, rozpuszczalnik ftalowy jest niezwykle przydatny w procesie malowania i lakierowania różnych powierzchni.

Oznakowanie rozpuszczalnika ftalowego

Rozpuszczalnik ftalowy, jak wiele innych substancji chemicznych, jest oznakowany za pomocą piktogramów zgodnych z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy te mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku i zawierają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem. W przypadku rozpuszczalnika ftalowego piktogramy mogą różnić się w zależności od jego właściwości i zagrożeń dla zdrowia.

Zgodnie z zasadami oznakowania substancji chemicznych, niektóre piktogramy powinny być stosowane z pierwszeństwem, podczas gdy inne piktogramy mogą być dodatkowe. Na przykład, czaszka i skrzyżowane piszczele są oznaczeniem substancji toksycznych, dlatego nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik. Podobnie, jeśli rozpuszczalnik ftalowy ma działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeśli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę. Wreszcie, jeśli rozpuszczalnik ftalowy jest uczulający dla dróg oddechowych, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeśli dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Podsumowanie

Rozpuszczalnik ftalowy jest niezwykle przydatnym surowcem w przemyśle farb i lakierów. Jego właściwości rozpuszczalne sprawiają, że jest idealnym rozpuszczalnikiem bazowym do produkcji różnych kompozycji rozpuszczalnikowych. Jednak ważne jest, aby zawsze przestrzegać oznakowania rozpuszczalnika ftalowego, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

Na podstawie źródła: Piktogramy GHS